Drobným písmem

Naposledy aktualizováno 08/2022

Doprava a doručení

Všechny zásilky zasíláme ve formě balíku společností DHL nebo Českou poštou v průběhu 7-9  pracovních dní. V období svátků a dovolených se dodací lhůta může prodloužit.

Objednávky doručujeme v rámci území České republiky. Možnost osobního odběru neposkytujeme. O odeslání objednávky a jejím převzetí dopravní společností Vás budeme informovat emailem, ve kterém Vám zároveň zašleme i odkaz na sledování zásilky. 

Vrácení zboží a odstoupení od smlouvy

Vzhledem k tomu, že každý produkt je unikátní a vyroben na základě individuální objednávky pro každé dítě zvlášť, není možné zboží vrátit. Před odesláním objednávky proto doporučujeme, abyste zadané údaje důkladně zkontrolovali. Objednávku není možné zrušit. Produkty se posílají do výroby hned po odeslání objednávky.

Informace o platbě

Všechny ceny jsou uvedené v CZK včetně DPH. Na webové stránce mojeoblibenakniha.cz přijímáme platby platebními kartami typu Visa/Dankort, Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, a také pomocí služeb PayPal a Apple Pay.

Bezpečnost

Platby přijímáme přes přední dánský platební systém QuickPay, který šifruje všechny údaje o Vaší platební kartě pomocí protokolu SSL (Secure Socket Layer). Transakce vykonává platební operátor PBS, který neautorizovaným osobám neposkytuje přístup k číslu karty, ani k dalším citlivým údajům. Údaje poskytnuté na stránce mojeoblibenakniha.cz slouží výlučně ke zpracování Vaší objednávky a doručení zboží. Po zadání údajů o platební kartě probíhá platba přímo přes platebního operátora PBS, který zaručuje stoprocentní bezpečnost Vašich údajů. Správci webové stránky mojeoblibenakniha.cz, ani jiné strany nemají přístup k údajům. Operátor PBS zároveň v souvislosti s online platbou poskytuje plné ručení za finanční prostředky zákazníka a v případě zneužití garantuje náhradu škody v plné výši platby.

Emaily a marketing

V souvislosti s objednávkou poskytujeme našim zákazníkům služby v podobě série emailů: potvrzení objednávky, potvrzení o odeslání zásilky, doplňující zprávu, tak i potvrzení o změnách uskutečněných do dvanácti hodin od zadání objednávky.

Obchodní podmínky

Provozovatel

Provozovatelem e-shopu www.mojeoblibenakniha.cz je My Best Book ApS se sídlem Skejby Norlandsvé 311, st., 8200 Aarhus. IČO: 36088966.

Své dotazy týkající se objednávek směřujte na: mojeoblibenakniha.cz

Účel a rozsah podmínek

Následující informace blíže definují podmínky doručení zboží a služeb společnosti mojeoblibenakniha.cz. Koupí zboží souhlasíte s obchodními podmínkami. Společnost mojeoblibenakniha.cz si vyhrazuje právo na změnu podmínek bez předchozího upozornění a s účinností na již existující smluvní vztahy.

Cena a platba

Všechny ceny na stránce mojeoblibenakniha.cz jsou uvedené včetně DPH. Pokud není dohodnuto jinak, ke každé objednávce se vztahuje poštovné podle aktuálně platného ceníku. Platba probíhá v rámci kompletace objednávky pomocí jedné z výše uvedených možností platby.

Doručení a zpoždění zásilky

Objednávky odesíláme hned po ukončení výroby, standardně do 5-8 pracovních dní od zadání objednávky. V případě značného překročení standardního termínu doručení je zákazník po předchozím písemném oznámení oprávněn odstoupit od smlouvy. Za výrazné překročení termínu doručení považujeme zpoždění o víc jak třicet pracovních dní.


Pokud zpoždění zásilky způsobily okolnosti, za které společnost mojeoblibenakniha.cz nenese odpovědnost (včetně opožděného dodaní zboží nebo nedodání zboží ze strany dodavatelů, případně zpoždění zákazníka či jeho neochoty spolupracovat), zákazník nemá možnost uplatnit právo vyplývající z neplnění smlouvy, včetně odstoupení od smlouvy.


Společnost mojeoblibenakniha.cz nenese odpovědnost za zpoždění či nedodání zboží způsobené vyšší mocí. Společnost mojeoblibenakniha.cz není povinna objednávku doručit, pokud se cena za její vyřízení výrazně zvýší v důsledku událostí, za které nenese odpovědnost.


V případě prokazatelně včasného odeslání zásilky vzhledem k dohodnutému termínu doručení, společnost mojeoblibenakniha.cz nenese odpovědnost za zpoždění či ztrátu zásilky způsobenou dopravcem. Zákazník nemá možnost podat reklamaci za zpoždění už doručené zásilky.


Vlastnické právo

Zákazník nabývá vlastnického práva k fyzické kopii zboží po jeho zaplacení na webové stránce mojeoblibenakniha.cz. Všechno zboží společnosti mojeoblibenakniha.cz zůstává jejím majetkem až do přijetí platby od zákazníka v plné výši. Po přesunu vlastnického práva na zákazníka si společnost mojeoblibenakniha.cz vyhrazuje právo použít vyrobené zboží jako referenci v rámci marketingové činnosti.


Reklamace a nedostatky

Společnost mojeoblibenakniha.cz nezodpovídá za chyby, které zákazník před zadáním objednávky písemně neopravil. V případě chyb a nedostatků zboží je zákazník oprávněný podat reklamaci v přiměřeném čase od dodání objednávky přímo zaměstnanci společnosti mojeoblibenakniha.cz. Společnost mojeoblibenakniha.cz je povinna pokusit se nedostatky napravit v případě, že je možné nápravu vykonat v přiměřeném časovém období a za předpokladu, že společnost mojeoblibenakniha.cz nese odpovědnost za uvedené nedostatky.
Paragraf 49: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32011L0083


UPOZORNĚNÍ! Barvy v konečné tištěné podobě produktu se mohou lišit od barev na obrazovce. Barevné odlišnosti není možné považovat za vadné zboží. Barva pleti a barva vlasů zobrazená ve výběru taktéž není konečná a v tištěné podobě se může mírně lišit v závislosti na samotném ilustračním provedení jednotlivých postav. 


Na zakoupené zboží se zároveň vztahuje záruční doba 24 měsíců.


Omezená záruka

V případě zpoždění či v případě doručení vadného zboží nenese společnost mojeoblibenakniha.cz odpovědnost za případné provozní ztráty, ušlý zisk nebo jiné nepřímé ztráty, včetně ztrát vyplývajících z právních vztahů zákazníka s třetími stranami. Společnosti mojeoblibenakniha.cz náleží povinnost odškodnit zákazníka pouze v případě ztráty nebo škody způsobené hrubou nedbalostí anebo úmyslným zaviněním. Společnost mojeoblibenakniha.cz nezodpovídá za nepřímé nebo přímé ztráty v případě, že jsou výsledkem opožděného doručení zboží nebo výsledkem ztráty údajů, případně ušlého zisku.